Peringatan Hari Jadi Kediri ke 1218 Tahun 2022

by Admin, Posted on: 28 Mar 2022, 09:54 - Comments. - 31 Views.


SELAMAT HARI JADI KEDIRI KE 1218 TAHUN 2022

KADIRI RAYA MUKTI, HAYO GUMREGAH NYAWIJI

KEDIRI RAYA SEJAHTERA, AYO BANGKIT BERSAMA